บริการ

บริษัท เดอะเบสท์ แอสโซซิเอท แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
373/70 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


  • บริการทำบัญชี จัดทำบัญชีด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีตามพรบ.การบัญชี 2543 สามารถวางแผนภาษีเพื่อให้ท่านประหยัดภาษีอย่างถูกต้องตามประมวลรัษฎาก...

  • บริการวางระบบบัญชี ขอบเขตงาน 1. ให้คำปรึกษาการวางระบบเอกสารและบัญชี การจัดเก็บเอกสารแก่กิจการ2. วางระบบใบสำคัญทางบัญชี3. วางระบบต้นทุน4. วางระบบทรัพย์สินถาวร เป็นต้น

  • บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบบัญชีด้วยทีมงานมืออาชีพ โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบบัญชีหลากหลายธุรกิจโดยสามารถให้ข้อส...

  • บริการตรวจสอบภายใน ขอบเขตงาน 1. บริการตรวจสอบภายใน 2. บริการงานประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

  • บริการจดทะเบียนธุรกิจ ขอบเขตงาน 1. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และห้างหุ้นส่วน 2. จดทะเบียนพาณิชย์/พาณิชย์อิเล็คทรอนิค ร้านค้า ห้างหุ้นส่วนสามัญ 3. เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและขอเลขผู้เส...