ประสบการณ์

ประสบการณ์
เรามีประสบการณ์ทั้งทางด้านการจัดทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร
การวางระบบบัญชี หลากหลายธุรกิจ อาทิ เช่น

1. กลุ่มธุรกิจซื้อมาขายไป

 

 

- ธุรกิจขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

- ธุรกิจศูนย์บริการรถยนต์

- ธุรกิจขายตรง (MLM)

2. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

 

 

 

- อุตสาหกรรมรถยนต์

- อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

- อุตสาหกรรมพลาสติก

- อุตสาหกรรมสิ่งทอ

3. กลุ่มธุรกิจให้บริการ

 

 

 

 

 

- ธุรกิจบริการทั่วไป

- ธุรกิจโรงแรม

- ธุรกิจท่องเที่ยว

- ธุรกิจโรงพยายาล

- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น

4. ธุรกิจขายของออนไลน์ 

- Shopee และ Lazada เรามีโปรแกรมที่ Link ข้อมูลมาสามารถดูข้อมูลการขายได้ทันที