บริการตรวจสอบบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชี

 

               ตรวจสอบบัญชีด้วยทีมงานมืออาชีพ โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบบัญชีหลากหลายธุรกิจโดยสามารถให้ข้อสังเกตุจากปัญหาที่พบจากการตรวจสอบบัญชีและพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ท่านปรับปรุงระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้


ขอบเขตงานสอบบัญชี

 

1. การตรวจสอบบัญชีประจำปี
2. การตรวจสอบภายใน
3. การตรวจสอบที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
4. อื่น ๆ

ประสบการณ์ของเรา

1. กลุ่มธุรกิจซื้อมาขายไป เช่น ขายสินค้าออนไลน์ ขายสินค้าหน้าร้าน และแฟรนไซส์ เป็นต้น

2. ศูนย์บริการรถยนต์ รถจักรยานยนต์

3. โรงงานอุตสาหกรรม ผลิตอาหาร ผลิตรถยนต์ รถจักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ พลาสติก สิ่งทอ เป็นต้น  

4. กลุ่มธุรกิจบริการ โรงพยาบาล โรงพยาบาลสัตว์ โรงแรม การท่องเที่ยว รับเหมาก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น